Mgr. Jana Baarová

Bakalářská práce

Klasické metody objektové analýzy a návrhu

Classical methods of object oriented analysis and design
Anotace:
Tato práce se zabývá klasickými metodami objektové analýzy a návrhu. Konkrétně to jsou OOD, OMT a OOSE. Popisuje metody a porovnává je na konkrétním příkladě. Výsledky jsou zpracovány pro využití ve výuce.
Abstract:
This dissertation deals with classical methods of object oriented analysis and design. Concretely they are OOD, OMT and OOSE. It describes methods and compares them on the basis of particular example. The results are processed for use in teaching.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2009
  • Vedoucí: RNDr. Jaroslav Ráček, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Radek Ošlejšek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika