Mgr. Denisa Králová

Bakalářská práce

Vývoj postavení prezidentů v zahraniční politice v České republice, na Slovensku a v Polsku v letech 1993 až po současnost

The development of the presidents' roles in the foreign policy in the Czech Republic, Slovakia and Poland since 1993 till present
Anotace:
Tato práce se zabývá vývojem postavení prezidentů jako aktérů zahraniční politiky. První část práce srovnává postavení prezidentů v politickém systému, rozebírá vztah s vládou a způsob volby. Druhá část pak skrze konkrétní případy (Kosovská otázka, Lisabonská smlouva a sankce proti Rusku), sleduje vliv prezidentů na utváření zahraniční politiky státu.
Abstract:
The submitted thesis deals with the development of the presidents, as foreign policy representatives. The first part compares position of the presidents in the political system, analyses their relationship with government and the method how they are elected. The second one, based on the particular cases (The Kosovo Question, The Lisbon Treaty and the sanctions against Russia), monitors president’s …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 1. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Pavel Pšeja, Ph.D.
  • Oponent: Ph.D. Vratislav Havlík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Sociologie / Mezinárodní vztahy