Evelyn Mayerlová

Master's thesis

Intervence ČNB a jejich vliv na vybrané makroekonomické ukazatele

Czech National Bank interventions and their the impact on selected macroeconomic aggregates
Abstract:
Cílem této diplomové práce je posoudit vliv devizových intervencí České národní banky na vybrané makroekonomické agregáty, kterými jsou dovoz, vývoz, HDP a míra nezaměstnanosti, a také posouzení vlivu devizových intervencí na zahraniční obchod s nejvýznamnějším obchodním partnerem České republiky, kterým je Německá spolková republika. Práce se skládá z teoretického úvodu, kde je obecně shrnuta funkce …more
Abstract:
The main goal of this diploma thesis is to assess the impact of Czech National Bank interventions on selected macroeconomic aggregates such as import, export, GDP and unemployment rate and also assess the impact of interventions on foreign trade with the most important business partner of the Czech Republic, the German Federal Republic. The thesis consists of a theoretical introduction, where the function …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 10. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2018
  • Supervisor: Markéta Arltová
  • Reader: Dagmar Blatná

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/73560