František Obešlo

Diplomová práce

Exportní a importní funkce (empirická analýza na příkladě České republiky)

Export and Import functions (Empirical analysis on the example of the Czech Republic)
Anotace:
Tato práce se zabývá importem a exportem zboží České republiky. Česká republika je malou otevřenou zemí Evropské unie. Poměr importu a exportu zboží a služeb k HDP dosahuje nadprůměru v Evropské unii. Cílem je najít vysvětlující proměnné, které mají vliv na import a export zboží a vytvořit robustní a ekonomicky interpretovatelné modely. Modely jsou vytvářeny pomocí kointegrační analýzy. Výhodou kointegrační …více
Abstract:
This work focuses on import and export of goods of the Czech Republic. The Czech Republic is very open country in European Union. Ratio of import and export of goods and services to GDP is above European Union average. The goal is to find explaining variables, which has an influence on import and export of goods and to create robust and economically interpretable models. Models are created by cointegration …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 10. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2016
  • Vedoucí: Martin Mandel
  • Oponent: Van Quang Tran

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/48328