Ing. Marcela Zedníčková

Master's thesis

Language of the New Testament Theological Texts: Ideology through Language

Language of the New Testament Theological Texts: Ideology through Language
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá víceúrovňovou textovou analýzou zvolených novozákonních epištol. Jejím cílem je zjistit, popsat a zhodnotit jazykové prostředky, které jsou v textu použity pro idelogické účely. Ideologie ve své nejagresivnější podobě vede k manipulaci. Textová analýza se pokouší zjistit, zda Nový zákon, který je primárně náboženským textem, je i zdrojem určité manipulace.
Abstract:
This diploma thesis deals with a multilevel text analysis of selected New Testament epistles with the aim to identify, describe and evaluate the linguistic tools used for ideological purposes in the corpus. Ideology in its most aggressive forms leads to manipulation. The discourse analysis tries to find out whether the New Testament, which is primary religious discourse, is at the same time a source …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 4. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 6. 2010
  • Supervisor: doc. Mgr. Martin Adam, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Jaroslav Ondráček, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta