Veronika Milerová

Bakalářská práce

Pracovní stres a syndrom vyhoření

Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá stresem, pracovním stresem a následně syndromem vyhoření u trenérů sportovní organizace SPORT CLUB SPIRIT. Cílem této práce je tak vytvoření manuálu zaměřeného jednak na definování jednotlivých rizik, které mohou vést ke stresu a následnému syndromu vyhoření, tak i na definování preventivních opatření, aby nedošlo k výskytu stresu apod. Součástí manuálu také je doporučení …více
Abstract:
This bachelor’s thesis focuses on stress in general, work related stress and the consequential burnout syndrome of coaches at the Sport Club Spirit organization. The goal of this work is to not only create a user manual that focuses on defining risks that can lead to stress and subsequently to burnout, but also on outlining preventive measures for stress. The manual includes direct recommendations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2018
Identifikátor: http://theses.cz/id/mqt49l/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2018

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty

České vysoké učení technické v Praze

Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty)

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Personální management v průmyslových podnicích