Mgr. Martina Krausová

Diplomová práce

Modelování počtu škod a výše škod v neživotním pojištění se zaměřením na extrémní události

Modelling claim number and claim amount of extremal events in non-life insurance
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Modelování počtu škod a výše škod v neživotním pojištění se zaměřením na extrémní události“ je analýza modelů počtu škod a výše škod v neživotním pojištění a vhodnost jejich použití pro extrémní události. Nejprve je charakterizováno neživotní pojištění a extrémní události s uvedením příkladů. Následně jsou představeny a analyzovány jednotlivé matematické modely využívané …více
Abstract:
The goal of the submitted thesis: “Modelling claim number and claim amount of extremal events in non-life insurance” is to analyse models for claim number and claim amount in general insurance and their pertinence for using in extremal events modelling. There are characterized general insurance and extremal events with some examples in the first part. Then there are introduced and analysed different …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 2. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Petr Červinek
  • Oponent: Mgr. Silvie Zlatošová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta