Mgr. Pavlína Volfová, Ph.D.

Disertační práce

Detekce oportunních infekcí molekulárně biologickými metodami u hematoonkologických pacientů

The detection of opportunistic infections in hematooncological patients using molecular biological methods
Anotace:
Závažnou komplikací léčby pacientů s hematologickou malignitou je rozvoj infekcí způsobených oportunními mikroorganismy. Tyto infekce jsou u pacientů se sníženou obranyschopností charakteristické těžkým průběhem a mohou vést až k úmrtí pacienta. Hlavní původce lze rozdělit na mykotické, bakteriální, a virové, jejichž laboratorní diagnostika u pacientů s hematologickým onemocněním je předmětem této …více
Abstract:
The opportunistic infections represent serious complications in treatment of patients with hematologic malignancies. These infections are associated with severe course and high mortality in immunosuppressed individuals. The main causatives can be divided into three groups - fungal, bacterial and viral agens; the laboratory detection of viral pathogens is the subject of this work. The routine monitoring …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 3. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 3. 2013
  • Vedoucí: prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Onkologie (čtyřleté) / Onkologie