Mgr. Veronika Králová

Diplomová práce

Možnosti užití nové projektivní metody – Test reakcí na stres (TRS)

The ways of application of a new projective method - Stress reaction test (TSR)
Anotace:
Cílem této kvalitativně orientované práce je přispět k validizaci nové projektivní metody Test reakcí na stres (TRS). Metoda je určena dětem a adolescentům a jejím předmětem je zjišťování způsobů reakce na stres – copingových strategií. Teoretická část práce proto zkoumá pojmy stres, coping, adaptace a usiluje o zachycení současného stavu poznání v oblasti klasifikace copingových strategií. Zabývá …více
Abstract:
The aim of this quality approach thesis is to contribute to the process of validation of a new projective method – Stress reaction test (TRS). This test is intended for children and adolescents and its objective is to identify their reactions to stress – coping strategies. The theoretical part is therefore examing the concepts of stress, coping, adaptation, and aims to capture the current state of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Čeněk Šašinka, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta