Pavel NYKODÝM

Bakalářská práce

Faktory ovlivňující úspěšnost léčby závislostí v terapeutické komunitě

The factors influenced the success rate of an addiction treatment in the therapeutic community
Anotace:
Cílem práce je identifikace účinných faktorů léčby, pojmenování bariér a hlavních externích i interních vlivů ovlivňujících léčbu závislostí na nelegálních nealkoholových látkách v terapeutické komunitě. Výsledky této práce jsou stanoveny na základě zkušeností bývalých drogově závislých klientů terapeutické komunity Sananim Němčice a jejich pohledu na léčbu v tomto zařízení. Výzkumný soubor tvoří klienti …více
Abstract:
The aim of this thesis is to identify the effective treatment factors, to describe the barriers and the main external and internal factors and their influence on treatment of addiction to illegal non-alcoholic substances in a therapeutical community. The results of this work are set on the ground of experience of the ex-addicted clients of the Sananim Němčice therapeutical community, and their view …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Petr Balek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NYKODÝM, Pavel. Faktory ovlivňující úspěšnost léčby závislostí v terapeutické komunitě. Ústí nad Labem, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická