Bc. Renáta Šajnarová

Bakalářská práce

Game-based learning: Návrh edukativní počítačové hry

Game-based learning: particular educational PC game design
Anotace:
Bakalářská diplomová práce se zabývá oblastí Game-based learningu a návrhem výukové hry. V teoretické části práce jsou shrnuty základní pojmy a problémy se zavedením Game-based learningu do praxe. Dále jsou uvedeny české a světové projekty na podporu herního vzdělávání a rozbor propojení Bloomovi taxonomie s hermíni mechanikami. Následující část se věnuje pozitivním vlastnostem her a ukazuje příklady …více
Abstract:
Bachelor thesis deals with field of Game-based learning and design of an educational computer game. In theoretical part are summarized basic concepts and problems of introducing Game-based learning into practice. Next are listed Czech and international projects supporting game education and analysis of Bloom taxonomy and its linking to game mechanics. Following part deals with positive game properties …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 1. 2016
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Zdeněk Záhora
  • Oponent: RNDr. Michal Černý

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta