Mgr. Filip Šelong

Bakalářská práce

Game-based learning: Příklady dobré praxe a návrh výukové počítačové hry

Game-based Learning: Examples of a Good Praxis and Design of an Educational Computer Game
Anotace:
Bakalářská diplomová práce „Game-based learning: Příklady dobré praxe a návrh výukové počítačové hry“ se zaměřuje na oblast game-based learningu a výukových digitálních her. Ve své první části stručně shrne stav vzdělávání pomocí výukových her a projekty na jeho podporu. Dále uvede některé pozitivní vlastnosti dobrých výukových her, které mluví pro jejich využívání. V následující části představí některé …více
Abstract:
Bachelor diploma thesis “Game-based learning: Examples of a good praxis and design of an educational computer game“ sets its focus on the field of game-based learning and educational digital games. The first part consists of a brief summary of a state of the educational game-based education and projects for its support. The next part presents some of the positive aspects of good educational games that …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 7. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 9. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Jan Zikuška

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Informační studia a knihovnictví / Informační studia a knihovnictví