Mgr. Dominika Kopčanská

Bakalářská práce

Game-based learning: charakteristika a vývoj

Game-based learning: characteristics and development
Anotace:
Bakalářská diplomová práce „Game-based learning: charakteristika a vývoj“, se zabývá tématem Game-based learningu – jeho počátky, vývojem i současným stavem. Práce se zaměřuje na potenciál této vzdělávací metody, především pak na výhody spojené s jejím začleněním do výuky ve všech úrovních vzdělávání. Dále se soustředí na postoje odborníků k této vzdělávací metodě a předkládá přehled vybraných v současnosti …více
Abstract:
The Bachelor diploma thesis "Game-based learning: characteristics and development" deals with the topic of Game-based learning - its beginnings, development and current state. The work targets the potential of this educational method especially on advantages connected with its integration into the tuition at all educational levels. Also, it focuses on the attitudes of professionals to this educational …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Michal Lorenz, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta