Bc. Daniel Kimmer

Diplomová práce

Reforma veřejných financí

Public Finance Reform
Anotace:
Diplomová práce předkládá problematiku reformy veřejných financí v České republice, která má vytvářet předpoklady dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí. Práce věnuje pozornost vývoji dané reformy ve vztahu k ekonomické integraci zemí EU. Důraz je kladen zejména na změnu daňového systému a důchodovou reformu. Cílem hospodářské politiky státu je přijmout taková opatření, která povedou k ekonomickému …více
Abstract:
The diploma work introduces reforms of public finance in the Czech republic which can help to create conditions for long-lasting sustainability of public finance. The work focuses on evolution of the reform in relation to economic integration European countries. The accent put particularly on change system of taxation and pension reform. The aim of the state economic policy is to accept such measures …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 7. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 8. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Marie Hamplová
  • Oponent: PaedDr. Václav Netolický

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní