Dmytro Buialo

Bachelor's thesis

Bankovní rizika, metody jejich měření

Bank risks, methods of its measurement
Abstract:
Theoretical bases of bank risks and management process are in-process described in bank activity. The methods of estimation of bank risks are exposed. The analysis of management efficiency is conducted by bank risks. The strategic measures of minimization of risks of activity of bank are offered.
Abstract:
Tato práce popisuje teoretické základy bankovních rizik a proces řízení rizik v bankovnictví. Jsou odhalené metody hodnocení bankovních rizik. Provedená analýza účinnosti řízení bankovních rizik. Jsou navržená strategická opatření k minimalizaci rizik činnosti banky.
 
 
Jazyk práce: Russian
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 1. 2014
  • Vedúci: doc. Ing. Larysa Gromozdova, PhD.
  • Oponent: doc. Ing. Lubomír Civín, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Banking Institute/College of Banking

Bachelor programme / odbor:
Banking / Banking Management