Bc. Radek Žilinský

Diplomová práce

Vybrané problémy řízení rizik korporátních klientů

Selected Issues of Corporate Clients Risk Management
Anotace:
Cílem diplomové práce je analýza možností řešení bankovních rizik vyplývající z problémových úvěrů v segmentu korporátních klientů. V teoretické části se práce zaměřuje na problematiku řízení bankovních rizik a možnosti jejich minimalizace v případě, kdy již vznikla. Zároveň je věnována pozornost vztahu mezi kapitálovou přiměřeností, financování a zajištění úvěrů. Důležitým předpokladem pro kvalitní …více
Abstract:
The aim of the thesis is an analysis of possibilities of solutions of bank risks arising from the problem loans in the segment of corporate clients. The theoretical part of the thesis is focused on the issue of bank risk management and possibility of its minimization when it already occurred. At the same time attention is paid to the relationship between capital adequacy, financing and loan collateral …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2014
  • Vedoucí: PhDr. František Jirásek, CSc.
  • Oponent: Ing. Vladimír Kolman, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS