Bc. Josef Kubeš

Diplomová práce

Návrh návazné dopravy k vysokorychlostní trati Praha Brno

Concept of consecutive transportation of high-speed railway Praha-Brno
Anotace:
Práce řeší návaznou dopravu k vysokorychlostní trati Praha Brno. Je navrženo linkové vedení vlaků, které obsluhují mezilehlé zastávky na této trati. Dále jsou navrženy linky, které novou trať využijí pouze v části své trasy.
Abstract:
This thesis deals with connecting traffic to high-speed route Praha - Brno and proposes line routing solutions for stopping trains using this line and serving its less important stations. Furthermore it includes lines that will only use some sectors of this line.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Petr Nachtigall, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kubeš, Josef. Návrh návazné dopravy k vysokorychlostní trati Praha Brno. Pardubice, 2016. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice

Dopravní fakulta Jana Pernera

Magisterský studijní program / obor:
Dopravní inženýrství a spoje / Technologie a řízení dopravy