Bc. Lucie Osičková, DiS.

Diplomová práce

Hodnocení bolesti a její léčba u dospělých pacientů z pohledu sester intenzivní péče

Assesment of pain and its treatment in adult patients from the perspective of nurses in intensive care
Anotace:
Cílem diplomové práce bylo zjistit, jak sestry sledují, hodnotí bolest a její následnou léčbu na jednotkách intenzivní péče, anesteziologicko-resuscitačním oddělením a oddělení urgentního příjmu. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a empirickou. Teoretická část se zabývá především definováním pojmu bolest, rolí sestry intenzivní péče, hodnocením bolesti a léčbou bolesti. V empirické části …více
Abstract:
The aim of the thesis was to find out how the nurses monitor, evaluate pain and its subsequent treatment in Intensive Care Units, Anesthesiology and Intensive Care - Intensive Care department and the Emergency department. The work is divided into two parts, theoretical and empirical. The theoretical part deals mainly with defining the concept of pain, the role of nurses intensive care, assessment of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2016
  • Oponent: Mgr. Jana Straková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta