Bc. Dagmar Fabianová

Bakalářská práce

Veřejný ochránce práv

Public defender of rights
Anotace:
Hlavním cílem této bakalářské práce je analýza veřejného ochránce práv jako nástroje kontroly veřejné správy se zaměřením na dobrou správu a dílčím cílem je komparace právních úprav tohoto institutu v České republice a Slovenské republice s vymezením jejich shodných a odlišných znaků. První kapitola práce je věnována vzniku a vývoji ombudsmanských institucí ve světě. Druhá kapitola je zaměřena na vznik …více
Abstract:
The main objective of this Bachelor thesis is the analysis of the public defender of rights as a tool to control the public administration aimed at good governance. The partial objective is the comparison of the legislation of this institution in the Czech Republic and the Slovak Republic with delimitation of their identical and different elements. The first chapter of the thesis is devoted to the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2019
  • Vedoucí: JUDr. Petr Čechák, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. PhDr. Jiří Bílý, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní