Theses 

Oceňování majetku a závazků v souladu s IFRS – Bc. Mgr. Pavla Švábenská

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Mgr. Pavla Švábenská

Diplomová práce

Oceňování majetku a závazků v souladu s IFRS

Measurement of assets and liabilities according to IFRS

Anotace: Cílem diplomové práce je vymezit oceňování majetku a závazků v souladu s IFRS a porovnání s českou účetní legislativou. Teoretická část práce se zabývá přístupy oceňování, jednotlivými standardy a srovnáním s českou účetní legislativou. Praktická část se věnuje aplikaci poznatků na podmínky konkrétní společnosti, ocenění vybraných položek podle IFRS a srovnání výsledků s českou účetní legislativou.

Abstract: The aim of this Thesis is to describe measurement of assets and liabilities according to IFRS and compare it with czech accounting legislation. Theoretical part deals with approaches of measurement, accouting standards and comparison with czech accounting legislation. Practical part is dedicated to application of the theoretical knowledge to conditions of particular company, measurement of selected entries according to IFRS and comparison of results with czech accounting legislation.

Klíčová slova: IAS/IFRS, česká účetní legislativa, oceňování, majetek, závazky, fair value, historická cena, odpisy. IAS/IFRS, czech accounting legislation, measurement, assets, liabilities, historical cost, depreciations.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 2. 2015
  • Vedoucí: Ing. Eva Hýblová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Michaela Jurová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 6. 2019 09:25, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz