Theses 

Úvodní partie překladů literárních textů a překladatelská metoda (studie na korpusovém materiálu) – Bc. Martina Řezáčová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Martina Řezáčová

Diplomová práce

Úvodní partie překladů literárních textů a překladatelská metoda (studie na korpusovém materiálu)

Beginnings of Translations: Are They Any Different? (a corpus study of literary translations)

Anotace: Účelem diplomové práce „Úvodní partie překladů literárních textů a překladatelská metoda (studie na korpusovém materiálu)“ je zjištění, zda překladatelé přistupují k překladu úvodních partií překládaných děl jiným způsobem než ke ostatním částem těchto děl a zda je případný rozdíl v jejich přístupu společný všem a sdílí společné rysy. První část práce se zabývá významem úvodních partií literárních děl a překladovou problematikou související s prováděným výzkumem. V druhé části je popsán způsob sestavení výzkumného korpusu, metodologie výzkumu a jeho výsledky.

Abstract: The goal of the submitted thesis: “Beginnings of Translations: Are They Any Different? (a corpus study of literary translations)” is to find out whether there is a difference in the way translators deal with beginnings of literary translations and with other parts of these works and whether the potential difference in this approach is common for all the translators and whether there are any shared features. The first part of the thesis deals with the importance of opening parts of literary works and with translation issues related to the research. In the second part, the way in which the corpus was compiled is described, together with the methodology of the research and its results.

Keywords: překlad, deskriptivní přístup, angličtina, překladové univerzálie, začátek, korpus, translation, descriptive approach, English, translation universals, beginning, corpus

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 9. 2007

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 2. 2019 17:49, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz