Silvie GROSSEROVÁ

Bakalářská práce

Syndrom vyhoření u pracovníků v sociální sféře

The burnout syndrome among by wortes in social sphere
Anotace:
Obsahem bakalářské práce je zjistit míru syndromu vyhoření u pracovníků sociální sféry v oblasti Liberec. V teoretické části charakterizujeme pojem syndrom vyhoření, popisujeme vývoj a příznaky syndromu vyhoření. Zabýváme se také příčinami a diagnostikou syndromu vyhoření. V empirické části seznamujeme s výzkumným šetřením, které jsme realizovali ve vybraných sociálních zařízeních. Výzkumný soubor …více
Abstract:
The content of the thesis is to determine the rate of the burnout syndrome among workers in social sphere. The theoretical part describes the concept of the burnout syndrome and describes the development and symptoms of the burnout syndrome. We also deal with the reasons and diagnosis of the burnout syndrome. In the empirical part we present a research survey. The research sample included workers providing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Vladislava Heřmanová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

GROSSEROVÁ, Silvie. Syndrom vyhoření u pracovníků v sociální sféře. Ústí nad Labem, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociálně pedagogická asistence KS + 2 sp.