Ing. Věra Hošková

Bakalářská práce

Standardy veřejných služeb

Public Service Standards
Anotace:
Předmětem bakalářské práce je zhodnocení užívání standardů kvality ve vybraných organizacích sociálních služeb a porovnání zkušeností s používáním standardů kvality s Velkou Británií. Práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část prezentuje dosavadní poznatky o veřejné správě, reformě v sociálních službách v České republice a ve Velké Británii a vymezuje systém národních standardů v českém i v britském …více
Abstract:
The aim of this thesis is to evaluate the use of quality standards in chosen organizations providing social services and to compare experience with the use of quality standards with Great Britain. The work is divided into two parts. The theoretical part presents existing findings about public administration, reform in social services in the Czech Republic and in Great Britain, and defines the system …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Svatava Nunvářová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Irena Opluštilová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta