Daniel Šišák

Bakalářská práce

Simulační model CNC frézky HWT C-442

Simulation Model of CNC Milling Machine HWT C-442
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na vymodelování CNC frézky. Cílem této práce bylo zpraco-vání teoretické studie zaměřené na obrábění, vymodelování CNC frézky HWT C-442, vy-tvoření simulačního modelu této frézky a jeho následné ověření při simulaci obrábění. Modelování, vytvoření simulačního modelu stroje i ověření funkce simulací obrábění bylo prováděno v programu NX 10.
Abstract:
This thesis is dealing with modeling CNC milling machine. The aim of this work was the processing of the theoretical studies focused on machining, the modeling of CNC milling machine HWT C-442, the creation of simulation model of this milling machine and its sub-sequent verification during simulation of machining. Modeling, creating a simulation machine model and verifying machining simulation functi …více
 

Klíčová slova

frézka CAD/CAM CNC NX
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Ondřej Bílek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Šišák, Daniel. Simulační model CNC frézky HWT C-442. Zlín, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta technologická

Bakalářský studijní program / obor:
Procesní inženýrství / Technologická zařízení

Práce na příbuzné téma