Theses 

Umění pro umění versus umění jako morální nástroj v díle Oscara Wildea – Daniela ŠÍPOVÁ

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Daniela ŠÍPOVÁ

Bachelor's thesis

Umění pro umění versus umění jako morální nástroj v díle Oscara Wildea

Art for Art's Sake versus Art as a Moral Instrument in the Work of Oscar Wilde

Abstract: The aim of this thesis is to consider the questions of beauty and truth in the work of the Irish writer Oscar Wilde. Wilde is supposed to be an advocate of the aesthetic movement. On the other hand his works usually contain some kind of moral. This thesis deals with occurrences which influence Wilde's work the most. It introduces the aesthetic and ethical movements and it analyses in detail how these principles were used in his concrete works.

Abstract: Cílem této bakalářské práce je zvážit otázku krásy a pravdy v díle irského spisovatele Oscara Wildea, který je považován za zastánce estetického hnutí. Na druhou stranu jeho díla obvykle obsahují morální poselství. Tato práce se zabývá skutečnostmi, které nejvíce ovlivnily Wildeovu tvorbu. Představuje estetické i etické hnutí a detailně analyzuje, jak jednotlivé principy ovlivnily jeho konkrétní díla.

Keywords: Oscar Wilde, estetika, umění pro umění, krása, dandy, dekadence, Walter Pater, etické hnutí, John Ruskin

Language used: English

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2017

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Joel Cameron Head

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=176486 Reference to the local database file of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

The right form of listing the thesis as a source quoted

ŠÍPOVÁ, Daniela. Umění pro umění versus umění jako morální nástroj v díle Oscara Wildea. Ústí nad Labem, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Other references 


Go to top | Current date and time: 24/6/2019 11:06, Week 26 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz