BcA. Jan Novák

Master's thesis

Film a divadlo aneb jak využít filmové tvorby v práci s mladými tvůrci

Film and theatre: how to utilize film in working with young creators
Abstract:
Tato práce se věnuje využití filmu a principů filmové tvorby v divadelní výchově a výuce a v práci s amatérskými divadelními tvůrci a herci. Práce je koncipována jako rozbor vlastní praxe, konkrétně pak projektu "Verona", jenž jsem vytvořil jako svůj absolventský projekt se skupinou amatérských divadelních tvůrců. V rámci práce mapuji dopad tohoto využití na fungování skupiny, osobnostně sociální výchovu …more
Abstract:
This thesis deals with the utilization of film and the principles of film creation in theatre education and in working with amateur theatre creators and actors. Thesis is contrived as an analysis of my own work, specifically the project “Verona”, which I created as my graduation project with a group of amateur theatre creators. In this thesis I am mapping the effect of this utilization on the inner …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 9. 2022

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 9. 2022
  • Supervisor: MgA. Lucie Hlavicová
  • Reader: MgA. Pavel Baďura, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Janáčkova akademie múzických umění, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/l4p6k/