Lenka Dobrovolná

Bakalářská práce

Divadelní soubor Relikty jako inspirační zdroj pro amatérské divadlo

Theatre group Relikty as an inspiration source for non-professional theatre
Anotace:
Bakalářská práce Divadelní soubor Relikty jako inspirační zdroj pro amatérské divadlo pojednává o tvorbě divadelního souboru Relikty z hlediska režijně-dramaturgické koncepce. Postupy, které soubor ve své inscenační práci užívá, jsou dokládány analýzou záznamů inscenací Faidra běží o život a Hamlet (chlapec, který zůstal naživu). V práci je také teoretická kapitola zahrnující pojmy autorské divadlo …více
Abstract:
Bachelor thesis Theatre group Relikty as an inspiration source for non- professional thetare deals with creative work of theatre group Relikty, especially with their viewing of directorial approach and topic choices. Methods used by the group are defined through video record analyses of performances Faidra běží o život and Hamlet (chlapec, který zůstal naživu). Thesis also includes theoretic chapter …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2018
  • Vedoucí: MgA. Jan Motal, Ph.D.
  • Oponent: MgA. Ondřej Klíč

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/ejwmz/

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Divadelní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Dramatická umění / Dramatická výchova