Kristýna Menšlová

Bachelor's thesis

Komunikace porodní asistentky při prvním kontaktu se ženou na oddělení šestinedělí

Midwife's first contact and communication with a woman on postnatal ward
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena na první rozhovor porodní asistentky se ženou na oddělení šestinedělí. V teoretické části jsou podrobněji popsána témata komunikace, edukace a šestinedělí z hlediska práce porodní asistentky. Praktická část zobrazuje výsledky průzkumného šetření, které probíhalo formou zúčastněného pozorování a jehož cílem bylo zjistit, jak a o čem porodní asistentky edukují ženy hned po …more
Abstract:
This work focuses on the first talk between a midwife and a woman in the department of hospital, where women are hospitalized after childbirth. In the theoretical part we are describing Themes of communication, education and six weeks long period after child birth in terms of a midwife's task. In the practical part we are displaying the results of exploration which we achieved by participating observation …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Eva Welge, MSc BSc

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Menšlová, Kristýna. Komunikace porodní asistentky při prvním kontaktu se ženou na oddělení šestinedělí. Pardubice, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií

University of Pardubice

Faculty of Health Studies

Bachelor programme / field:
Nursing / Midwife