Bc. Jana Rozehnalová

Diplomová práce

Legální pracovní migrace Ukrajinců na Prostějovsko a jejich sociální integrace

The legal labour migration of the Ukrainians into the district of Prostejov and their social integration
Anotace:
Počet slov: 23 060 Tato diplomová práce se zabývá ukrajinskými migranty, přicházejícími do ČR za prací, a procesem jejich sociální integrace. Hlavní výzkumná otázka zní: Vyžaduje současná pracovní migrace Ukrajinců na Prostějovsko nějakou místní intervenci k podpoře sociální integrace těchto imigrantů? Teoretická část práce definuje a charakterizuje pojmy z hlavní výzkumné otázky a zasazuje zkoumanou …více
Abstract:
Number of words: 23 060. This diploma thesis considers Ukrainian migrants coming to the Czech Republic for work and the procedure of their social integration. The main research issue is: “Does the recent labour migration of Ukrainians into the district of Prostejov need any local intervention for supporting social integration of these Ukrainians?” Theoretical part of the diploma thesis defines and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 6. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2007
  • Vedoucí: Ing. Miroslava Rákoczyová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií