Adéla Chaloupecká

Master's thesis

Udržitelný rozvoj cestovního ruchu ve vybrané destinaci - Ústecký kraj

Sustainable development of tourism in the Ústí Region
Abstract:
Diplomová práce se zabývá problematikou udržitelného rozvoje ve vybrané destinaci Ústecký kraj. Cílem práce je zanalyzovat a zhodnotit současný stav udržitelného rozvoje cestovního ruchu v Ústeckém kraji a navrhnout doporučení do budoucna.Teoretická část se věnuje historickému vývoji, vymezení pojmů udržitelného rozvoje a organizacím zasahující do této problematiky. Dále definuje udržitelný cestovní …more
Abstract:
The thesis deals with the issues of sustainable tourism and development in the Ústí Region. The aim of the thesis is to analyze and evaluate the current state of sustainable tourism in the Ústí Region and to suggest recommendations for future development. The theoretical part of the thesis is devoted to historical development, definition of sustainable development and the organizations involved in …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 6. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 5. 2018
  • Supervisor: Jarmila Indrová
  • Reader: Radek Chaloupka

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/72503