Marek STRÁNSKÝ

Bakalářská práce

Zvyšování účinnosti pracovního cyklu klasické tepelné elektrárny

Increasing of Cycle Efficiency of the Conventional Thermal Power Plant
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na seznámení s Rankin-Clausiovým cyklem a odvozením jeho účinnosti. Popisuje využívané způsoby zvýšení účinnosti Rankin-Clausiova cyklu v klasické tepelné elektrárně. Dále se práce zabývá stávajícími a budoucími trendy pro zvýšení účinnosti cyklu.
Abstract:
This bachelor thesis is focused on introducing Rankin-Clausius cycle and the derivation of its effectiveness. This bachelor thesis describes ways how to increase efficiency of Rankin-Clausius cycle used in conventional thermal power plant. Furthermore the thesis deals with existing and future trends to improve the efficiency of the cycle.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 6. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Vladislav Síťař

Citační záznam

Jak správně citovat práci

STRÁNSKÝ, Marek. Zvyšování účinnosti pracovního cyklu klasické tepelné elektrárny. Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická