Theses 

Fenomén svobodná matka a životní spokojenost svobodných matek – Bc. Hana Richterová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Hana Richterová

Diplomová práce

Fenomén svobodná matka a životní spokojenost svobodných matek

The Single Mother Phenomenon and Life Satisfaction of Single Mothers

Anotace: Diplomová práce na téma: "Fenomén svobodná matka a životní spokojenost svobodných matek" popisuje vývoj partnerského soužití od tradiční společnosti přes moderní až po současnou společnost. Dále charakterizuje svobodné mateřství jako výrazný demografický trend, přinášející závažné sociální dopady. Zabývá se příčinami, jež vedou ke vzrůstajícímu počtu svobodných matek a porovnává ve vývoji tohoto trendu Českou republiku s dalšími evropskými státy. V praktické části mapuje největší úskalí, s nimiž se musí svobodné matky potýkat v oblasti výchovy potomků, uplatnění na trhu práce, finančního zabezpečení a partnerských vztahů.

Abstract: The present thesis, "The Phenomenon of Single Mothers and Life Satisfaction of Single Mothers," describes the development of partner cohabitation from traditional societies through modern ones to contemporary society. Furthermore, it characterizes single motherhood as a significant demographic trend which produces serious social consequences. It deals with causes that lead to a growing number of single mothers and compares the development of this trend in the Czech Republic with that in other European countries. In the practical part, the thesis maps the greatest difficulties faced by single mothers in the area of upbringing of children, participation in the labor market, financial security of the family and partner relationships.

Klíčová slova: tradiční společnost, moderní společnost, postmoderní společnost, hodnotová orientace, výchova dětí, rodinné výdaje, trh práce, profesní kariéra, partnerské vztahy

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 3. 2015
  • Zveřejnit od: 27. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Geraldina Palovčíková, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.3.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 27. 3. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/wps/portal/eprihlaska-vysledky?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=35844 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

Richterová, Hana. Fenomén svobodná matka a životní spokojenost svobodných matek. Brno, 2015. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 6. 2019 06:56, 24. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz