Bc. Kateřina Hloušková

Diplomová práce

Utváření hodnotových orientací jedinců a jejich životní styl v postmoderní společnosti

Shaping of value orientations and the life-style in the postmodern society
Anotace:
Diplomová práce se tematicky zaměřuje na hodnotové orientace a životní styl v postmoderní společnosti. V teoretické části je pozornost věnována vysvětlení hodnot a pojmů, které dotvářejí strukturu hodnot, dále funkcí hodnot, typů hodnot, konceptů empirických šetření, životního stylu, postmoderní společnosti a konzumu. V praktické části je představena analýza a měření hodnotových orientací a životního …více
Abstract:
The thesis is thematically focused on value orientations and lifestyles in postmodern society. The theoretical part focuses on explaining the values and concepts that help to shape the structure of values, as well as function values, types of values, concepts, empirical investigations, lifestyle, consumerism and postmodern society. In the practical part, the analysis and measurement of value orientations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Petra Anýžová, Ph.D.
  • Oponent: prof. Ing. František Zich, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní