Ing. Jan JAKL

Doctoral thesis

Výzkum a vývoj metod a algoritmů pro detekci a lokalizaci rubbingu na parních turbínách

Research and developement of methods and algorithms for detection and localization of rub in steam turbines
Abstract:
V současné době je zejména z bezpečnostních a ekonomických důvodů kladen neustále větší důraz na spolehlivý provoz parních turbín. Některé kroky výrobců parních turbín, kteří se snaží z důvodů větší konkurenceschopnosti mimo jiné zvyšovat účinnost turbín, zvyšují riziko poruchy parní turbíny a to vede k vyšším požadavkům na monitorování stavu stroje. Jedním z příkladů je snižování ucpávkových vůlí …more
Abstract:
Currently, particularly for safety and economic reasons, more emphasis is continually placed on the reliable operation of steam turbines. One example is the reduction of sealing clearances which increases the risk of potential contact (rub) of the rotor and stator of the machine. This is very dangerous for the machine operation and it is suitable for early detection of this failure, because this may …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 11. 2014
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

JAKL, Jan. Výzkum a vývoj metod a algoritmů pro detekci a lokalizaci rubbingu na parních turbínách. Plzeň, 2014. disertační práce (Ph.D.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/