Ing. Jaroslav MATOUŠEK

Disertační práce

Model kontaktu rotoru magnetického ložiska se záchytným ložiskem

Modelling the Contact of a Magnetic Bearing Rotor with a Catcher Bearing
Anotace:
Tato práce se zabývá modelováním kontaktu rotoru se záchytným ložiskem, který nastane v případě selhání aktivního magnetického ložiska. V okamžiku kontaktu působí na rotor a záchytné ložisko nárazová síla v normálovém směru a třecí síla v tečném směru, v opačném smyslu než je směr otáčení rotoru. Rotor magnetického ložiska se navíc v některých případech otáčí extrémně vysokými otáčkami, což společně …více
Abstract:
This dissertation deals with modelling a rotor contact with a catcher bearing which occurs during active magnetic bearing failure. In the initial contact stage, an impact force acts in a normal direction on the rotor and the bearing, and a frictional force in a tangential direction opposite to the direction of the rotor?s angular speed. In some cases, the rotor revolves with exceedingly high angular …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 10. 2011
  • Vedoucí: Doc. Ing. Jaromír Horák, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MATOUŠEK, Jaroslav. Model kontaktu rotoru magnetického ložiska se záchytným ložiskem. Plzeň, 2011. disertační práce (Ph.D.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta strojní

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 16. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta strojní
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na
http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/