Theses 

Život a dílo kněze a spisovatele P. Jaroslava Moštěka – Petr Tomšovský

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Petr Tomšovský

Bakalářská práce

Život a dílo kněze a spisovatele P. Jaroslava Moštěka

The Life and Work of Priest and Writer Jaroslav Moštěk

Anotace: Práce se soustřeďuje na životní příběh venkovského faráře a na jeho výjimečné dílo pastorační i umělecké. Zachycuje charismatického kněze a u venkovských čtenářů oblíbeného spisovatele. Jeho osobnost je přiblížena na základě jeho vlastních vzpomínek, doplněných o svědectví přátel a o výklad a rozbor jeho literárního díla. Práce obsahuje několik významných dokumentů ve formě obrazových příloh. Podává ucelený obraz osobnosti, která není pouhou epizodou naší minulosti, ale která je i pro přítomnost velmi inspirativní

Abstract: The work is aimed at the life story of the provincial priest and his exceptional work of preaching and art. It shows the charismatic priest and favourite writer, especially among rural readers. His personality is presented in his remembrances completed with testimonies of his friends and interpretation of his books. The work includes a number of photo prints of important deeds. It gives a complete portrait of personage which is not only an episode of past times but it is very suggestive nowadays, too

Klíčová slova: Rodina, solidarita, láska, kněžská služba, Bůh, víra, chudoba a poslušnost, umění

Keywords: Family, solidarity, charity, priest duty, God, faith, poverty and obedience, art

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 5. 2009
  • Vedoucí: Tomáš Parma

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 2. 2019 13:50, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz