Mgr. et Mgr. Tereza Doležalová

Bakalářská práce

Koncept Odpovědnost za ochranu z pohledu reakce Organizace spojených národů na konflikt v jižním Kyrgyzstánu v červnu 2010

The Concept of Responsibility to Protect from the Perspective of the United Nations' Response to the Conflict in Southern Kyrgyzstan in June 2010
Anotace:
Odpovědnost za ochranu (Responsibility to Protect, R2P), koncept snažící se o usmíření dvou zcela odlišných mezinárodně-právních principů, jakými jsou suverenita a lidská práva, byla na plenárním zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů přijata v roce 2005, čtyři roky po svém vzniku. Zda se jednalo o přijetí pouze formální či zda je koncept reálně aplikován, je otázkou, kterou práce …více
Abstract:
Responsibility to Protect (R2P), a concept attempting to reconcile two very different international-law principles of sovereignty and human rights, was adopted by the plenary session of the United Nations General Assembly in 2005, four years after its creation. Whether the adoption was just formal or whether the concept is really being applied, is a question which the work answers on the basis of a …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 12. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 1. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Hubert Smekal, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jana Urbanovská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií