Tin Tran Phu

Disertační práce

Impact of hardware impairments on secrecy performances of wireless relay systems

Impact of hardware impairments on secrecy performances of wireless relay systems
Anotace:
Bezpečnost je jedním z hlavních témat v oblasti bezdrátové komunikace. Jelikož použití bezdrátových kanálů vyžaduje vysílání datových přenosů, útočníci mohou tento přenos odposlouchávat, což vede k bezpečnostním hrozbám. Tradiční metoda zabezpečení je založena na kryptografii. Zabezpečení fyzické vrstvy (physical-layer security; PLS) v poslední době získalo velkou pozornost jako efektivní způsob pro …více
Abstract:
Security is one of the most important issues in wireless communication. Because using wireless channels entails broadcasting data transmissions, malicious nodes can eavesdrop on wireless transmission, which leads to insecure data transmission. Traditional security methods are based on cryptography. Recently, physical-layer security (PLS) has gained much attention as an efficient method of obtaining …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2019
  • Vedoucí: Miroslav Vozňák
  • Oponent: Hakki Gokhan Ilk, Jaroslav Sklenář, Jan Jeřábek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava