Mgr. Bc. Kateřina Paušová

Master's thesis

Obecně prospěšná společnost

Public Benefit Institution
Abstract:
Diplomová práce na téma „Obecně prospěšná společnost“ se zaměřuje na právní úpravu obecně prospěšné společnosti, její detailní rozbor a možné výkladové problémy, které způsobují především nepříliš jasná a nikoli bezvadná ustanovení zákona o obecně prospěšných společnostech. Cílem práce je v několika kapitolách popsat činnosti uvnitř a vně společnosti od jejího vzniku až po její zánik a upozornit na …more
Abstract:
This thesis „Public Benefit Institution“ focuses on the legal regulation of this type of legal person, its detailed analysis and its possible problems with interpretation, which are caused mainly because of the not very clear or perfect wording of the statute which deals with this type of institution. The aim of my thesis is to describe the activities inside and outside the institution from the foundation …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 3. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 5. 2010
  • Supervisor: doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D.
  • Reader: prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta