Mgr. Bc. Kateřina Paušová

Master's thesis

Obecně prospěšná společnost

Public Benefit Institution
Anotácia:
Diplomová práce na téma „Obecně prospěšná společnost“ se zaměřuje na právní úpravu obecně prospěšné společnosti, její detailní rozbor a možné výkladové problémy, které způsobují především nepříliš jasná a nikoli bezvadná ustanovení zákona o obecně prospěšných společnostech. Cílem práce je v několika kapitolách popsat činnosti uvnitř a vně společnosti od jejího vzniku až po její zánik a upozornit na …viac
Abstract:
This thesis „Public Benefit Institution“ focuses on the legal regulation of this type of legal person, its detailed analysis and its possible problems with interpretation, which are caused mainly because of the not very clear or perfect wording of the statute which deals with this type of institution. The aim of my thesis is to describe the activities inside and outside the institution from the foundation …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 5. 2010
  • Vedúci: doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D.
  • Oponent: prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta