Theses 

Psychologická analýza akcií – Bc. Martin Fabián

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance

Bc. Martin Fabián

Diplomová práce

Psychologická analýza akcií

Psychological analysis of stocks

Anotace: Předmětem diplomové práce „Psychologická analýza akcií“ je představení psychologické analýzy jako alternativy, případně doplňku, k analýze technické a fundamentální. V první části práce jsou popsány jednotlivé analýzy, následně jsou podrobně rozebrány historické přístupy a pohledy na analýzu psychologickou. Druhá část práce představuje psychologické indikátory, které lze využít při aplikaci psychologické analýzy. Následně ve třetí, praktické části, jsou vybrané indikátory použity k analýze portfolia cenných papírů a je diskutována jejich vhodnost pro investiční rozhodování na kapitálových trzích.

Abstract: The subject matter of the „Psychological Analysis of Stocks“ thesis is introduction of psychological analysis as an alternative, or eventually a supplement, to technical and fundamental analysis. In the first part, different types of analysis are discribed, followed by historical approaches to and views of the psychological analysis. The second part introduces psychological indicators which can be used when applying psychological analysis. Then in the third, practical, part, selected indicators are used to analyse a stock portfolio, and their suitability for investment decision making on stock markets is discussed.

Klíčová slova: Psychologická analýza, indikátory psychologické analýzy, spekulativní bublina, psychologie davu, akcie, investice Psychological analysis, indicators of psychological analysis, speculative bubble, crowd psychology, stocks, investment

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Peter Mokrička, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Galina Deeva

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 5. 2019 13:00, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz