Bc. Dagmar Babková

Diplomová práce

Firemní kultura a nadnárodní firmy

Corporate culture and multinational companies
Anotace:
Diplomová práce se zabývá firemní kulturou nadnárodní společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group. V obecné části práce jsou uvedena teoretická východiska dané problematiky, podle nichž se vychází v části aplikační. Na základě řízeného rozhovoru s manažerem pobočky, studia vnitropodnikových směrnic a dotazníkového šetření bylo zjištěno, že společnost disponuje velmi silnou firemní …více
Abstract:
This thesis deals with the corporate culture of multinational company Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group. In the general part, the theoretical background of the issue, according to which is starting in the application part. Based on a guided interview with the manager of the branch, study of internal guidelines and questionnaire revealed that the company has a very strong corporate …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2015
  • Vedoucí: RNDr. Aleš Krejčí, CSc.
  • Oponent: doc. Dr. Zdeněk Cecava, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace