Ing. Michaela Vavříková

Bachelor's thesis

Stanovení optimální kapitálové struktury podniku

Determination of an optimal structure of the company
Abstract:
Bakalářská práce „Stanovení optimální kapitálové struktury podniku” pojednává o finanční analýze společnosti a možnostech optimalizace kapitálové struktury. Praktická část bakalářské práce je zaměřena na aplikaci ukazatelů a teorií popsaných v teoretické části. Na základě získaných výsledků je následně navržena optimální kapitálová struktura společnosti ARKTIDA spol. s.r.o.
Abstract:
Determination of an optimal capital structure" deals with the financial analysis of the company and possibilities how to optimize an capital structure. The practical part of the thesis is focused on the application of indicators and theories described in the theoretical part. An optimal capital structure of the company ARKTIDA spol. s.r.o. is then proposed on the basis of obtained results
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 6. 2015
  • Supervisor: Ing. Šárka Kocmanová, Ph.D.
  • Reader: Ing. Dana Kubíčková, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní