Ing. Michaela Vavříková

Bachelor's thesis

Stanovení optimální kapitálové struktury podniku

Determination of an optimal structure of the company
Anotácia:
Bakalářská práce „Stanovení optimální kapitálové struktury podniku” pojednává o finanční analýze společnosti a možnostech optimalizace kapitálové struktury. Praktická část bakalářské práce je zaměřena na aplikaci ukazatelů a teorií popsaných v teoretické části. Na základě získaných výsledků je následně navržena optimální kapitálová struktura společnosti ARKTIDA spol. s.r.o.
Abstract:
Determination of an optimal capital structure" deals with the financial analysis of the company and possibilities how to optimize an capital structure. The practical part of the thesis is focused on the application of indicators and theories described in the theoretical part. An optimal capital structure of the company ARKTIDA spol. s.r.o. is then proposed on the basis of obtained results
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2015
  • Vedúci: Ing. Šárka Kocmanová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Dana Kubíčková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní