Bc. Jan Perla

Bakalářská práce

České politické strany na Facebooku

Czech political parties on Facebook
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje komunikaci českých politických stran na on-line sociální síti Facebook v období kolem voleb do Poslanecké sněmovny České republiky v roce 2010. Cílem práce je zjistit, zda české politické strany využívají Facebook ke své propagaci a zhodnotit jak na něm komunikují a jaké jeho možnosti ke komunikaci využívají. Výzkum je prováděn kombinací kvalitativní obsahové analýzy s induktivním …více
Abstract:
The Bachelor thesis deals with the communication of Czech political parties at on-line social networking site Facebook in the period around the elections to the Chamber of Deputies of the Czech Republic in 2010. The aim is to find out whether the Czech political parties use Facebook to their promotion and to assess how they communicate on Facebook and what its possibilities they use for communication …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2011
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Renáta Sedláková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií