Ing. Ivana Pačesová

absolventská práce studenta CŽV

Plevele ve vybraných množitelských porostech hořčice bílé

Weeds in Selected Propagation Crops of White Mustard
Anotace:
ABSTRAKTHubení plevelů představuje zásadní část práce agronoma a u intenzivně hospodařících podniků je vynakládáno až 70 % nákladů za herbicidy z veškerých ošetření porostů během roku. Z toho vyplývá, že v tomhle ohledu je potřeba důsledně dodržovat agrotechnické zásady. V množitelských porostech to platí dvojnásobně. Platí zde osvědčená zásada, že kvalitní osivo se vyrábí už na poli. Pokud se totiž …více
Abstract:
ABSTRACTWeed control is an essential part of the agronomist's work and up to 70% of the herbicide costs of all crop treatments during the year are spent on intense working farms. It follows that agro-technical principles must be strictly observed in this respect.That is twice as true in propagation stands. There is a proven principle that high quality seed is already produced in the field. Indeed, …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 6. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jan Winkler, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova univerzita v Brně

Institut celoživotního vzdělávání

celoživotní:
Rostlinolékařství