Veronika Poulová

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Využití participativních přístupů v práci s osobami s duševním onemocněním v České republice

Abstract:
Práce se zabývá využitím participativních přístupů při práci s lidmi s duševním onemocněním v České republice. V práci se zaměřuji na osoby s duševním onemocněním a na problematiku sociálního začleňování těchto osob. Dále představuji specifika sociální práce s touto cílovou skupinou a představuji jaké formální a neformální organizace mohou lidé s duševním onemocněním využívat. Zaobírám se také pojmy …more
Abstract:
The thesis deals with the use of participatory approach in work with people with mental illness in the Czech Republic. In this thesis I focus on people with mental illness and I focus about the social inclusion of these people. Further on, I present specifics of social work with this target group and I introduce what formal and informal organizations can upeople with mental illness use. I also deal …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2018
  • Supervisor: Mgr. Iva Linhartová
  • Reader: Mgr. Hana Štěpánková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc