Bc. Zuzana Jírová

Diplomová práce

Odborné sociální poradenství pro osoby se získaným tělesným postižením

Professional social guidance for people with acquired disabilities
Anotace:
Diplomová práce s názvem Kvalita odborné sociální poradenství pro osoby se získaným tělesným postižením je zaměřena na kvalitu odborného sociálního poradenství, které je poskytováno lidem po poranění páteře s následným poškozením míchy. Teoretická část je věnována terminologii tělesného postižení - vrozeného, získaného a spinálnímu traumatu. Dále je zde pozornost zaměřena na kvalitu života osob se …více
Abstract:
The thesis titled Quality professional social counseling for people with acquired disabilities is focuses on the quality of professional social counseling, which is provided to people with spinal injuries resulting in damage the spinal cord. The theoretical part is devoted to the terminology of physical disability - congenital, acquired and spinal trauma. Furthermore, attention is focused on the quality …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 5. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Lucie Procházková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Kateřina Sayoud Solárová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta