Bc. Martin Bartoš

Diplomová práce

Aplikace standardů kvality sociálních služeb v pobytovém zařízení sociálních služeb

Application of quality standards for social services in residential social service
Anotace:
Diplomová práce a výzkumný projekt se zabývá aplikací standardů kvality sociálních služeb, konkrétně pak standardu č. 5 Plánování a průběh služby. Výzkumné šetření bylo provedeno v Centru Kociánka ve službě „Domov pro osoby se zdravotním postižením“. Diplomová práce je rozdělena do čtyř kapitol. První tři kapitoly obsahují část teoretickou. Kapitoly charakterizují pohybová postižení a jejich klasifikaci …více
Abstract:
The degree work and the research project deal with the application of the standards of the quality of social services, namely with the standard Nr 5 The planning and the course of the services The research investigation was executed in the Centre Kociánka in the service “Home for Healthwise Handicapped Persons“. The degree work is devided into four chapters. The first three chapters comprise the theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 5. 2013
  • Vedoucí: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta