Pavla Fišerová

Diplomová práce

Přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku - Městská část Praha 3

The examination of the local government unit Borough Prague 3
Anotace:
Předmětem diplomové práce "Přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku Městská část Praha 3" je stručná charakteristika vývoje auditorské profese v ČR, definice auditu a funkce auditu, legislativní úpravy činnosti auditorů a přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku. Dále pak analýza přezkoumání hospodaření Městské části Praha 3 za rok 2011, stručná charakteristika postavení této …více
Abstract:
The thesis: "the examination of the local government unit Borough Prague 3" is a brief description of the development of the audit profession in the Czech Republic, the definition of audit and audit functions, legislative adjustments of the audit and review of financial self -governing region. Then the analysis of the management review City of Prague 3, 2011, brief description of the status of this …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 10. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2013
  • Vedoucí: Vladimír Králíček
  • Oponent: Miloš Havránek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/35920

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Účetnictví a finanční řízení podniku